VD:s översikt

De instabila ekonomiska tiderna och den svårförutsebara marknaden har drivit investerare att söka nya intäktsmöjligheter i alternativa investeringsmetoder i stället för börsen. Bl.a. peer-to-peer-lån, startup-placeringar och investeringar i bostäder har alla fått en större andel av investerarportföljen de senaste åren.

Själva sysslar vi med bostadsinvesteringar, och intresset för branschen har ökat påtagligt. Detta innebär att konkurrensen om investeringsbostäder ökar och att det är svårt för enskilda småinvesterare att hitta lönsamma objekt på den öppna marknaden (Oikotie, Etuovi m.fl.). Om man inte kan lämna ett anbud omedelbart när ett rimligt objekt kommer ut på marknaden, försvinner det på en liten stund och investeraren lämnas återigen att suga på ramarna. Hur kan då en enskild småinvesterare investera i bostäder på en allt kärvare marknad utan att kompromissa med sitt eget avkastningsmål? Jag tycker att det lättaste alternativet är att samarbeta med en partiuppköpare. Vi har själva sålt ett stort antal enstaka bostäder i samband med våra partiinköp och det har utan undantag varit mycket fruktbart. Båda parter tjänar på det, eftersom partiinköparen minskar sitt eget inköpspris och småinvesteraaren får ett objekt som är billigare än marknadspriset på grund av att så många bostäder köps på en gång.

Hur kan du då få en partiinköpare att samarbeta med?  Genom att ta kontakt med oss och gå med i vår investerarpool. Vi har för avsikt att öka volymen på vårt bostadsägande till åttahundra (800) år 2017, så nya investerare är välkomna att höra av sig till oss. Jag tror att vi kommer att hitta lämpliga objekt för varje investeringsstrategi. Antingen köper vi det tillsammans eller så säljer vid det vidare. I framtiden kommer vi att ha fler nya objekt i vår bostadsportfölj än tidigare, men även lägenheter som behöver renoveras och allt där emellan. Låt oss stämma träff och prata mer om möjliga samarbetsalternativ.

Juha Matti Huhtanen

Verkställande direktör

Huhtanen Capital Oy