Osakkeen perustiedot 

Huhtanen Capitalilla on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Kaupankäyntitunnus: HUHTAB
ISIN-koodi: FI40000099296

Yhtiöllä on yhteensä 4 611 049 kpl rekisteröityjä osakkeita. Rekisteröidyistä osakkeista Huhtanen Capital Oy:n hallussa on 1 996 000 kpl. Osakkaita yhtiöllä on yli 110.

Yhtiöön voi päästä osakkaaksi jättämällä ostomääräyksen www.privanet.fi sivuston kautta tai mahdollisten tulevien osakeantien kautta. 

Huhtanen Capitalilla ei ole tiedossa yhtiön omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia tai järjestelyitä, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti yhtiön osakkeiden arvoon.

Yhtiömme omistaa tällä hetkellä yli 110 missioomme sitoutunutta osakasta. Tulevaisuudessa annamme mahdollisuuden entistä useammalle innokkaalle, jotta voimme yhdessä kasvaa isommaksi.  

(päivitetty 26.1.2018)

Tietoa osakkeesta


Perustiedot


Tarjoustasot