Team

Det är teamets kompetens som skapar värdet! Vårt kontaktnät omfattar även rådgivare och bolagets aktieägare. Det finns för närvarande drygt 130 aktieägare.

Styrelse

JUHA-MATTI HUHTANEN

MARIA SALONEN (SUPPLEANT)


Juha-Matti Huhtanen

JUHA-MATTI HUHTANEN, VD

Juha-Matti kommer från en företagarfamilj och är välbekant med företagandets vardag. Juha-Matti arbetade tidigare på Danske Bank i Luxemburg och innan dess på Danske Bank Finland och Bon Life Oy. Juha-Matti har vid sidan av sin egen verksamhet arbetat drygt tio år med bostadsinvesteringar. 

Till hans styrkor hör goda förbindelser med kapitalfinansiärer och engagemang i utveckling av bolaget, som bevisas av bolagets lyckade utveckling med början 2013. Juha-Matti organiserade bolagets senaste aktieemission 08/17 med utmärkt resultat.

Förutom att vara VD för Huhtanen Capital är Juha-Matti även ägare och styrelseledamot i bl.a. Ambrosios Capital Oy och Heimo Invest Oy, samt styrelseordförande i bostadsaktiebolag som ägs av flera bolag.

Ansvarsområden: Operativ ledning, finansiering och utveckling av affärsverksamheten

Twitter: @jmhuhtanen

LinkedIn: www.linkedin.com/in/huhtanen/

Assistent: maria@huhtanencapital.com 

Maria har hand om bokning av möten, dokument som ska skrivas under och allmän information.


PekkaHuttunen.jpg

PEKKA HUTTUNEN, INVESTERINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

Pekka har långt erfarenhet av Portfolio Management, Corporate Finance, Real Estate Development, Asset Management, och Real Estate Ekonomi inom infrastruktursektorn. Han har en  LL.M. från Helsinki Universitet.

Telefon:  +358 505 634685

E-post: pekka.huttunen (at) huhtanencapital.com


Juha Kristian Seppälä

JAANA IKÄHEIMONEN, UTHYRNING AV BOSTÄDER

Jaana har arbetat med uthyrning av AirBnB-bostäder och med olika kundservicearbeten, varav ett av de senaste var marknadsföringsassistent på Lappset Group Oy. Jaanas kompetens är identifiering av kundernas nuläge och behov. Lång erfarenhet av kundservice i kombination med långvarigt personligt intresse för branschen ger henne en bra grund att hjälpa våra kunder hitta en bostad som passar just dem.

Ansvarsområden: Uthyrning av bostäder

Telefon: +358 40 640 3537

E-post: jaana (at) huhtanencapital.com


Maria Salonen

MARIA SALONEN, PERSONAL OCH KONTORSCHEF

Maria har mer än 15 års erfarenhet av administrativa ärenden och organisation. Maria har studerat ekonomiförvaltning och internationell handel och har haft många förtroendeposter både i bostadsbolag och organisationer. I arbetslivet har hon arbetat bl.a. som ledningsassistent i internationella företag.

Ansvarsområden: Administrativa åtgärder och organisation med olika intressentgrupper, kundservice

Telefon: +358 50 482 0731

LinkedIn: www.linkedin.com/in/maria-salonen

E-post: maria (at) huhtanencapital.com


Pekka Huhtanen

PEKKA HUHTANEN, UTHYRNING AV BOSTÄDER (STUDIELEDIGSHETPERIOD)

Pekka har sammanlagt 5 års erfarenhet av bankområdet efter att ha arbetat med finansierings- och investeringsprodukter för privatkunder på Nordea. Pekka har även arbetserfarenhet av BtoB-försäljning. Många års erfarenhet av bostadsfinansiering ger den nödvändiga praxisnärheten för att utveckla Huhtanen Capitals tjänster.

Telefon: +358 40 841 7869

E-post: pekka (at) huhtanencapital.com


Konsulter

TERO JUNTTILA

Tero har en bakgrund inom teknologi och digitala tjänster, speciellt lösningar för elektronisk handel. Tero har arbetat med många olika uppgifter och som delägare bl.a. på Descom och dess företrädare Integware. 

Tero hjälper Huhtanen Capital med utveckling av digitala tjänster, marknadsföring och genomförande av IT-projekt.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/terojunttila