10 största ägare

Bolaget har över 100 ägare, som hjälper bolagets växande affärsverksamhet. Tillsammans med aktieägarna uppnår bolaget sina mål genom att utnyttja sina synergifördelar. Det gemensamma syftet och målbilden förenas i aktieägarnas strategiska avsikter. 

  Ägare Aktier Ägande % * Rösträtt % *
1 Juha-Matti Huhtanen 883460 33,78 % 883 460 33,78 %
2 Lakewood Oy 240000 9,18 % 240 000 9,18 %
3 Ambrosios Capital Oy 160000 6,12 % 160 000 6,12 %
4 Harri Romppanen 150000 5,74 % 150 000 5,74 %
5 Petri Neuvonen 116640 4,46 % 116 640 4,46 %
6 Karjalainen Teemu  85640 3,27 % 85 640 3,27 %
7 Matti Haapala 67820 2,59 % 67 820 2,59 %
8 Helle Timo-Matti 55640 2,13 % 55 640 2,13 %
9 Tero Junttila 50000 1,91 % 50 000 1,91 %
10 Hannnu Taskinen 50000 1,91 % 50 000 1,91 %
           
      71,10 % 1 859 200 71,10 %
           

Ägarförhållandena uppdaterades 28.7.2017 (Euroclear)

Rösträtt och ägandelar har beräknats på bolagets utestående aktier, som är 1 960 000 stycken. Dessutom innehar bolaget 1 996 000 egna aktier. Bolagets innehav är 50,46 % av Bolagets samtliga aktier.

Aktier: 4 611 049 kpl