Miksi sijoittaa yhtiöömme?

Huhtanen Capital on kasvuyhtiö ja kasvuyhtiönä rakennamme merkittävän kiinteistösijoituskokonaisuuden. Näkemyksemme mukaan riittävän suuri koko mahdollistaa merkittävän positiivisen vipuvaikutuksen omaan pääomaan muuten perinteiseksi koetulla toimialalla. Riittävän suuri koko olisi yli 150 miljoonan euron asuntosalkku. Päämääränämme on korkea oman pääoman kasvukerroin.

Strategiamme perustuu siihen, että investoimme kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin, käytämme pääomaa tehokkaasti omistaja-arvon maksimoimiseksi ja tehostamme palveluiden tuottavuutta ja painotamme uudiskohteiksi laskettavia kohteita salkussamme. Pyrimme kasvamaan isommaksi, jotta skaalaedut toteutuvat laajempien rahoituskanavien hyödyntämiseksi.

Toimintamme perustuu läpinäkyvyyteen, luottamukseen sekä vahvaan osaamiseen. Tarjoamme sijoittajalle tehokkaan tavan hajauttaa asuntosijoituksia, koska toimimme osakeyhtiömuodossa ilman tuottoja heikentävää ja arvonnousua hidastavaa hallinnointiyhtiötä. Arviomme mukaan osakeyhtiömuoto tarjoaa etuja rahastomuotoisiin kiinteistösijoituksiin verrattuna. Huhtanen Capital ei peri kiinteistörahastoihin tyypillisesti liittyviä palkkioita kuten merkintä- hallinnointi- ja lunastuspalkkioita, eikä meillä ole erillistä hallinnointiyhtiötä. Uskomme, että osakeyhtiömalli ilman erillisiä hallinnointiyhtiöitä mahdollistaa joustavuuden niin kohteiden kuin rahoituksen hankinnassa ja vähentää kuluja. Sijoittajasta tulee yhtiön osakas, jolla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja äänivaltaan yhtiön nykyisten osakkeenomistajien kanssa. Osakeyhtiömalli mahdollistaa tehokkaan pääoman käyttämisen siten, että välttämme yli- ja alikapitalisaatiotilanteet.

Asuntojen käyvät arvot lasketaan toteutuneista kauppahinnoista ulkopuolisen asiantuntijan arvion perusteella. Yhtiön käyttämä käyvän arvon malli perustuu kiinteistökohtaisesti määritettävään kauppa-arvomenetelmään, jossa sijoituskiinteistön arvo määritetään käyttämällä vertailukohtana mahdollisimman vertailukelpoisia toteutuneita kauppoja. Yhtiö käyttää omaisuuden arvona yksittäisten huoneistojen arvojen summaa, joka poikkeaa kokonaisuuden kohde-kohtaisista (asunto-osakeyhtiö) markkina-arvoista. Osingot ja verot maksetaan toteutuneen kassavirran perusteella yhtiön tekemän kasvusuunnitelman mukaisesti. Kasvuvaiheessa investoimme omistaja-arvoon ostamalla asuntoja ja kiinteistöjä sekä panostamalla yhtiön kehittämiseen sen sijaan, että jakaisimme voitot heti osinkoina.

Nopea päätöksenteko auttaa meitä toimimaan markkinoilla ketterämmin ja vuoteen 2020 mennessä toteutamme kasvustrategiaamme siten, että olemme riittävän kiinnostava sijoitus- ja ostokohde. Vaihtoehtoja on useita.