Huhtanen Capital är ett bolag som investerar i fastigheter. Vi säljer bostäder till konsumenter och andra investerare. Genom att köpa många bostäder åt gången vill vi ge bostadssökande möjligheten att köpa en bostad billigare än till gällande marknadspris. Tillsammans med andra bostadsinvesterare investerar vi i stora hyreshusobjekt, oftast hela flervåningshus, som erbjuder förmånligt hyresboende med basstandard.

Vi har inga separata förvaltningsbolag eller förvaltningsavgifter och vi bygger vår verksamhet på ständig lönsamhet där målet är att växa kraftigt under de närmaste åren. Vi bokför måttliga värdeökningar och använder oss av bedömningar från externa auktoriserade fastighetsvärderare.

Huhtanen Capital fokuserar på ansvarsfulla investeringar. Många av de objekt vi köper behåller vi som hyreshus och vi gör måttliga värdeuppskrivningar. Utdelningar till aktieägarna görs endast av bolagets faktiska vinst. Vi vill göra bostadsinvesteringar mer transparenta.


Bostadsinvestering

Vår investeringsstrategi är att investera i hela flervåningshus och objekt där vi skapar förmånligt hyresboende med basstandard. Vi investerar i objekt som har över 6,5 % nettohyresavkastning. Vi utvecklar också digitala tjänster som möjliggör kostnadseffektiva processer och förvaltning.

Bostadsinvestering ››

Hyresgästtjänster

Vi har samlat alla hyresgästtjänster på adressen www.huhtakodit.fi. Genom tjänsten kan du enkelt sköta alla de vanligaste ärendena direkt på nätet.

Hyresgästtjänster ››

Lediga lägenheter listas i Vuokraovi.

Lediga lägenheter ››