Basuppgifter om aktien

Huhtanen Capital har en aktieserie. Bolagets aktier är registrerade i Euroclear Finland Oys värdeandelssystem.

Börssymbol: HUHTAB
ISIN-kod: FI40000099296

Bolaget har totalt 4 611 049 registrerade aktier. Av de registrerade aktierna innehar Huhtanen Capital Oy 1 996 000 st. Företaget har över 100 aktieägare.

Du kan bli aktieägare genom att skicka en köporder via webbplatsen www.privanet.fi eller vid kommande nyemissioner. 

Huhtanen Capital känner inte till några avtal eller ordningar med koppling till ägande och rösträtt i bolaget, som på ett betydande sätt skulle kunna påverka värdet av bolagets aktier.

Vårt bolag ägs för tillfället av drygt 100 aktieägare som förbundit sig till vårt uppdrag. I framtiden kommer vi att ge möjligheten till ännu fler intressenter, så att vi kan växa tillsammans.  

Basuppgifter om aktien