Huhtanen Capital Oy i ett nötskal

Huhtanen Capital är ett starkt expanderande investeringsbolag på fastighetsmarknaden. Vår verksamhet är baserad på bostadslösningar. Vår omsättning består av hyresintäkter från bostäder och annan avkastning från försäljningsvinster och värdeförändringar.

Bolaget har inga förvaltningsavgifter eller separata förvaltningsbolag. Vi redovisar våra utgifter öppet i det årliga koncernbokslutet. 

Vi bokför bostäderna till gängse värde och försöker testa värderingsnivån genom att sälja lägenheter i våra flervåningshus. Vår verksamhet är företagarinriktad. 

Huhtanen Capital erbjuder skalfördelar för storinvesterare och värdefull fastighetskompetens för aktieägare.

This part is basically a repetition of the introduction, see page one. I would consider erasing this part and develop the introduction instead.

Bokslutsinformation 2014 och 2015 ››

Verksamhetsstrategi och affärsidé

Bolaget investerar tillsammans med andra bostadsinvesterare i bostäder som erbjuder ett starkt kassaflöde och hög avkastning. Nettoavkastningsmålet per objekt enligt bolagets investeringsstrategi är över 10 %. 

Bolaget säljer investeringsbostäder i sin egen bostadsportfölj till andra bostadsinvesterare samt konsumenter.

Objekten köps i många fall som fastigheter direkt av städer, kommuner och andra bostadsinvesterare. Objekten omvandlas till bostadsbolag. En del eller alla bostäder kan säljas vidare eller hyras ut. Bolaget har registrerat bifirman Huhtakodit Oy, som används i all uthyrningsverksamhet och kundkommunikation.

Vi bygger också upp digitala tjänster som möjliggör kostnadseffektiva processer och administration och effektiviserar försäljning och marknadsföring. I utvecklingsarbetet utnyttjar vi i så stor utsträckning som möjligt befintliga molntjänster, vilket gör det lättare att hålla utvecklingsrisker och kostnader i schack.

Picture2.png
Vårt värde är vår grundsten.

Vårt värde är vår grundsten.