Huhtanen Capital Oy pähkinänkuoressa

Huhtanen Capital on voimakkaasti kasvava kiinteistömarkkinoilla toimiva kiinteistösijoitusyhtiö*. Perustamme toimintamme asumisen ratkaisuihin. Liikevaihtomme muodostuu asuntojen vuokratuloista ja muut liiketoiminnan tuotot asuntojen myyntivoitoista ja arvonmuutoksista. Yhtiössä ei ole hallinnointipalkkioita eikä erillistä hallinnointiyhtiötä. Kulumme ovat nähtävissä suoraan vuosittain julkaistavassa konsernitilinpäätöksestä. Kirjaamme asunnot käypään arvoon taseessa ja pyrimme testaamaan arviotasoa myymällä asuntoja kerrostaloistamme. Toimimme yrittäjälähtöisesti. Huhtanen Capital tarjoaa suursijoittajien skaalaedut ja kiinteistöosaamisen hyödyt osakkailleen.

*Finanssivalvonta on hyväksynyt Huhtanen Capital Oy:n rekisteröinnin kiinteistösijoitusyhtiöksi. Finanssivalvonnan hyväksymispäätös on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa.

Tilinpäätöstiedot 2014 - 2017 ››

Toiminta-ajatus ja liikeidea

Yhtiö sijoittaa varansa vahvan kassavirran ja korkean tuoton tarjoaviin asuntoihin yhteistyössä muiden asuntosijoittajien kanssa. Yhtiön kohdekohtainen nettotuottotavoite on yli 6,5 %. Lisäksi tavoittelemme +10%:tin myyntikatetta ostetuissa kohteissa, jotka olemme päättäneet myydä.

Yhtiö myy omasta asuntosalkustaan sijoitusasuntoja muille asuntosijoittajille sekä kuluttajille.

Kohteet ostetaan useissa tapauksissa kiinteistömuotoisina suoraan kaupungeilta, kunnilta ja muilta asuntosijoittajilta. Kohteet muutetaan asunto-osakeyhtiömuotoisiksi. Osa tai kaikki asunnoista voidaan myydä eteenpäin tai ne vuokrataan. Yhtiö on rekisteröinyt aputoiminimen Huhtakodit, jota käytetään kaikessa vuokraustoiminnassa ja asukasviestinnässä.

Rakennamme myös digitaalisia palveluja, jotka mahdollistavat kustannustehokkaat prosessit ja hallinnoinnin sekä tehostavat myyntiä ja markkinointia. Hyödynnämme kehityksessä mahdollisimman paljon olemassa olevia pilvipalveluita, mikä auttaa pitämään kehityksen riskit ja kustannukset kurissa.

Visio, Missio ja Arvomme

Arvomme on muurattu peruskiveemme.

Arvomme on muurattu peruskiveemme.