Bostads- och fastighetsinvestering

Vårt bolag har ingen egentlig investeringsstrategi. Vi vet att det döljer sig möjligheter vid olika tillfällen och i olika objekt. Vi låser oss inte på förhand – vi investerar i bostäder som passar i vår portfölj vid ett givet tillfälle, i objekt där vi känner att vi bäst kan vara till hjälp för var och en. 

Vi investerar i hela flervåningshus och objekt där vi kan skapa förmånliga hyresbostäder med basstandard. Vi köper objekt som erbjuder ett stadigt och högt kassaflöde. Bolaget strävar efter en ständig nettohyresavkastning på över 6,5 % per objekt och har ofta förvärvat rösträtt för objektets aktier.

Objekten är i regel belägna i omedelbar närhet av stads- och kommuncentra och deras service. Vi kan även investera i lokaler med långvariga hyresavtal och i gemensamma projekt med andra fastighets- och bostadsinvesterare. Vi är öppna för alla möjligheter.

Vi utvecklar också digitala tjänster som möjliggör kostnadseffektiva processer och förvaltning av bostäder. Vi tror att det fortfarande finns mycket att göra i den digitala världen för vår bransch.

Goda köpmöjligheter för bostadsinvesterare

Vi köper i allmänhet ett större objekt och säljer en del av bostäderna till investerare vilket ger goda köpmöjligheter för bostadsinvesterare och andra.

Vi hjälper nya bostadsinvesterare med strategier, finansiering och allt annat som har med bostadsinvestering att göra.

Målet är tillväxt

Vår tillväxtstrategi baseras på anskaffning av bostadsobjekt som erbjuder ett stadigt kassaflöde, finansierat både med eget och främmande kapital. Nettoavkastningskravet på våra investeringar är över 6,5 % baserat på kassaflöde. Vi har en bred investeringsportfölj som minskar avkastningsrisken betydligt för enskilda flervåningshus. Innan vi fattar ett investeringsbeslut gör vi noggranna beräkningar där vi tar hänsyn bland annat till ortens befolkningstillväxt, befolkningens medelålder, prisutveckling, basdata om objektet, omgivande orters dragningskraft i förhållande till hyresnivån i området samt genomsnittliga industrilöner jämfört med hyresnivån i området.

Samhälleliga och allmännyttiga effekter

Bolaget förbättrar kommunens och stadens finansiella ställning, erbjuder boende till rimliga priser och möjliggör vitalisering av stads- och kommuncentra.