Määräalennus toimii myös asuntokaupassa

Voisimme sanoa: ”Onnea Vantaa!”, ”Onnea Järvenpää” tai vaikka ”Onnea Jyväskylä!”. Monelle tuttu Dressmanin määräalennus pätee kaikessa kaupankäynnissä, oli sitten kyse kauluspaidoista tai rautanauloista. Myynti on kaikilla yrityksillä sen tärkein funktio, mutta myös ostohinta ratkaisee katteen pitkällä juoksulla. Tämä tulee esille niin automarkettien päivittäistavaran voluumeissa kuin kiinteistöbisneksessäkin.

Ihmisten tarpeet ja halut ovat erilaiset.

Kun menen ruokakauppaan, vertailen hintoja. Jos haluan säästää, niin ostan kilon jauhelihaa ja laitan siitä puolet pakastimeen. Ihan syystä, koska koen sen taloudellisesti järkeväksi. Tai jos haluan ottaa yhden oluen, niin juon sen mieluummin pubissa ystävien seurassa, enkä osta sitä marketista. En säästänyt rahaa, mutta se täytti sen hetkisen sosiaalisen tarpeeni. 

Me Huhtanen Capitalilla sijoitamme kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin, ostamme niitä kerralla enemmän ja halvemmalla, jolloin vuokratuotto yksittäistä asuntoa kohden on parempi. Kuluttajat ovat viisaita – jokainen laskee mihin hintaan asunto kannattaa kyseiseltä alueelta vuokrata. Jollain alueilla kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Kasvukeskusten ytimissä kaupungistuminen ja sinkkutalouksien määrä tuntuu hinnoissa ja tarjonnassa, kun muuttoliike on ollut voimakasta, mutta rakentaminen sen sijaan on ollut vähäistä. Kasvukeskusten reuna-alueilta on kuitenkin vielä mahdollista löytää kohtuuhintaista vuokra-asumista, etenkin jos asuntojen hankinnassa voidaan hyödyntää määräalennusta.

Oikea kohde + asunnon oikea ostohinta + asunnon sijainti + vuokra-asukkaan pysyvyys = parempi asuntosijoitus

Asuntosijoitukset ovat olleet paras tuotonlähde omaisuusluokkia vertaillessa jo useamman vuoden. Nykyisillä koroilla, vallitsevassa taloustilanteessa ja kaupungistumisen trendin aallonharjalla ei tähän tähän tilanteeseen näy pikaista muutosta ainakaan kasvukeskuksien reuna-alueilla. Kuten kaikessa muussakin liiketoiminnassa, niin myös asunnoissa on tukkuporras, joka toimii kuten muilla liiketoimita-alueilla. Osta tai vuokraa enemmän, niin saat sen halvemmalla.

Me arvioimme, että vuokra-asuntosijoittamisessa neljä tärkeitä seikkaa ovat; oikea kohde, asunnon oikea ostohinta, vuokralaisen pysyvyys ja asunnon sijainti. Tästä syystä olemmekin panostaneet siihen, että ostamme oikeat kohteet, oikeaan hintaan ja oikeasta paikasta taataksemme pitkäaikaiset vuokrasuhteet ja sitä kautta pidemmällä aikavälillä paremmat vuokratuotot.

Me emme jaa osinkoa laskennallisesta arvonnoususta, vaan kasvatamme arvonnousulla omaa pääomaamme, joka puolestaan yhdessä uusien sijoittajien kanssa mahdollistaa uusien kohteiden hankkimisen. Tällä hetkellä keskitymme kasvuun, ja sitä kautta alempiin yksikkökustannuksiin, ja jaamme osinkotuottoa myöhemmin pohjautuen ns. kovan rahan vuokratuloihin ja toteutuneisiin myyntivoittoihin. Uudet pääomasijoitukset investoimme suoraan kasvuun ja uusien kohteiden hankintaan. Emme tällä hetkellä toimi rahastoperiaatteella, vaan ostamme kohteet itsellemme, tosin joskus yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Tuomme myös sijoittamiseen mukaan täysin uudenlaisia digitaalisia palveluita, joilla tehostamme nykyistä vuokra-asuntomarkkinaa, vuokrauksen liiketoiminnan pääomarakennetta ja myös vuokralaiset pääsevät hyödyntämään uusia asukkaanpalveluita suoraan kotoaan netin välityksellä.