Huhtanen Capitalin osakeanti peruttu ja maksetut merkinnät palautetaan sijoittajille

Huhtanen Capital Oy tiedotti torstaina 21.6.2018 osakeannin merkintäajan jatkamisesta ja merkintöjen vastaanottamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä esitteen täydentämiseksi uusilla pääomarakenteensa uudelleenjärjestelyä koskevilla tiedoilla.

Yhtiö muutti alkuperäistä esitteessä kuvattua rahoitussuunnitelmaansa ja päätyi laajempaan rahoitusjärjestelyratkaisuun osana pääomarakenteensa vaiheittaista uudistamista. Osakeanti ei ollut saavuttanut sille asetettua tavoitetta alkuperäisen merkintäajan sisällä ja Yhtiö käynnisti pääomarakenteensa ja rahoituksen järjestämisen muilla tavoin. Vaihtoehtoisista kokonaisuuksista valitaan parhaillaan yhtiön kannalta parasta mahdollista, ja näiden arvioinnin perusteella yhtiö on päättänyt peruuttaa osakeannin tässä vaiheessa kokonaisuudessaan. Yhtiö uskoo tämän olevan paras vaihtoehto yhtiölle.

Osakeannissa annetut osakemerkinnät mitätöidään ja sijoittajan maksama merkintähinta palautetaan osakkeita merkinneille annin ehtojen mukaisesti. Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua, eli arviolta 5.7.2018, merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintöjä vastaanottaneen Invesdorin, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Huhtanen Capital kiittää osakeantiin osallistuneita luottamuksesta yhtiötä kohtaan.

Parhain terveisin,

Juha-Matti Huhtanen
Toimitusjohtaja
Huhtanen Capital Oy