Huhtanen Capital Oy on päättänyt pidentää osakeannin merkintäaikaa enintään 31.8.2018 asti ja keskeyttää merkintöjen vastaanottamisen täydentääkseen esitettä

TIEDOTE 21.6.2018: Huhtanen Capital Oy on päättänyt pidentää osakeannin merkintäaikaa enintään 31.8.2018 asti ja keskeyttää merkintöjen vastaanottamisen täydentääkseen esitettä pääomarakenteensa uudelleenjärjestelyä koskevilla tiedoilla

Huhtanen Capital Oy on päättänyt pidentää osakeannin merkintäaikaa osakeannin ehtojen mukaisesti enintään 31.8.2018 asti. Samalla yhtiö väliaikaisesti keskeyttää merkintöjen vastaanottamisen siihen saakka, että se on tarvittavissa määrin täydentänyt esitettä uusilla pääomarakenteensa uudelleenjärjestelyä koskevilla tiedoilla. Annin pidentäminen ja uusien merkintöjen vastaanottaminen vaatii myös pääjärjestäjä Invesdorin erillisen hyväksynnän.

Yhtiö on 25.5.2018 julkistetussa osakeantiesitteessään kuvatulla tavalla käynyt neuvotteluja rahoitusjärjestelyistä kahden yhteensä 374 asuinhuoneistoa käsittävän asuntoportfolion loppukauppahinnan osittaiseksi rahoittamiseksi. Yhtiö muuttanut alkuperäistä esitteessä kuvattua rahoitussuunnitelmaansa ja päätynyt laajempaan rahoitusjärjestelyratkaisuun osana pääomarakenteensa vaiheittaista uudistamista. Ensivaiheessa yhtiö pyrkii saattamaan loppuun käynnissä olevat neuvottelut senior ehtoisesta rahoituksesta asuntoportfolioiden loppukauppahintojen suorittamiseksi (ns. siltarahoitus). Lisäksi yhtiö valmistelee noin 30 miljoonan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua kesän 2018 aikana ja on nimittänyt liikkeeseenlaskulle kokeneen pääjärjestäjän. Toteutuessaan yhtiö maksaisi joukkovelkakirjalainalla kerätyillä varoilla takaisin asuntoportfolioita varten nostamansa siltarahoituksen ja uudelleenrahottaisi nykyiset vaihtoehtoiset rahoituksensa. Osakeannin osalta yllämainitun rahoitusjärjestelyn toteutuminen tarkoittaisi muun muassa sitä, että osakeannilla kerättävät varat kohdentuvat ensisijaisesti yhtiön seuraavien kasvuvaiheiden mukaisten hankkeiden osarahoittamiseen.

Edellä kuvattu rahoitusjärjestely on sellaista olennaista uutta tietoja, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Yhtiö arvioi, että sen tulee julkistaa esitteen täydennys, jossa esitettä täydennetään siltä osin, kuin edellä kuvattu rahoitusjärjestely vaikuttaa esitteessä tällä hetkellä oleviin tietoihin. Esitteen täydennys voidaan julkistaa vasta kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen, ja yhtiö pyrkii saamaan esitteen täydennyksen Finanssivalvonnan tarkastettavaksi mahdollisimman pian. Jos Esitettä täydennetään, on merkinnän tähän mennessä antaneilla sijoittajilla oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun täydennys on julkaistu. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan Invesdorin sähköisessä merkintäpaikassa osoitteessa www.invesdor.com/huhtanencapital ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtanencapital.com/osakeanti2018. Kyseisessä ilmoituksessa ilmoitetaan myös annettujen merkintöjen peruuttamisoikeudesta

Juha-Matti Huhtanen
toimitusjohtaja
Huhtanen Capital Oy