Kauppalehti: "Asuntosijoittaja peruutti annin, mutta ei jää tuleen makaamaan"

Kauppalehti kirjoitti 1.7.2018 Huhtanen Capitalin tulevaisuuden suunnitelmista:

"Asuntosijoittaja Huhtanen Capital peruutti antinsa viime keskiviikkona, mutta se ei aio jäädä tuleen makaamaan.

Kiinteistösijoitusyhtiön toimitusjohtaja Juha-Matti Huhtanen kertoo, että käyttöön otetaan suunnitelma B. Sijoitusasuntokantaa kasvatetaan suunnitellusti.

”Anti ei mennyt putkeen, mutta se harmitti vain päivän verran. Seuraavaksi viemme maaliin 316 asunnon kaupan ja siinä yhteydessä maksamme 13,8 miljoonaa euroa varainsiirtoveroineen”, Huhtanen kertoo."

Lue Kauppalehden koko artikkeli täältä ja tiedotteemme eilen toteutuneesta 316 asunnon kaupasta Kruunuasunnot Oy:ltä.

Huhtanen Capital osti 316 asuntoa Kruunuasunnoilta

Huhtanen Capital on toteuttanut Kruunuasunnot Oy:ltä ostamansa 316 asunnon kaupan. Omistus siirtyi Huhtanen Capital Oy:lle 2.7.2018. Asunnot ovat valmiiksi vuokrattuina. Kauppa ei vaikuta siirtyvien asuntojen asukkaiden asemaan. Kaupan myötä Huhtanen Capitalin asuntoportfolio kasvaa 766 asuinhuoneistoon. 

Huhtanen Capital etenee kasvussaan seuraavaan vaiheeseen, joka pitää sisällään aikaisemmin kerrotun pääomarakenteen virtaviivaistamisen syksyn 2018 aikana.

Juha-Matti Huhtanen
toimitusjohtaja
Huhtanen Capital Oy

Huhtanen Capitalin osakeanti peruttu ja maksetut merkinnät palautetaan sijoittajille

Huhtanen Capital Oy tiedotti torstaina 21.6.2018 osakeannin merkintäajan jatkamisesta ja merkintöjen vastaanottamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä esitteen täydentämiseksi uusilla pääomarakenteensa uudelleenjärjestelyä koskevilla tiedoilla.

Yhtiö muutti alkuperäistä esitteessä kuvattua rahoitussuunnitelmaansa ja päätyi laajempaan rahoitusjärjestelyratkaisuun osana pääomarakenteensa vaiheittaista uudistamista. Osakeanti ei ollut saavuttanut sille asetettua tavoitetta alkuperäisen merkintäajan sisällä ja Yhtiö käynnisti pääomarakenteensa ja rahoituksen järjestämisen muilla tavoin. Vaihtoehtoisista kokonaisuuksista valitaan parhaillaan yhtiön kannalta parasta mahdollista, ja näiden arvioinnin perusteella yhtiö on päättänyt peruuttaa osakeannin tässä vaiheessa kokonaisuudessaan. Yhtiö uskoo tämän olevan paras vaihtoehto yhtiölle.

Osakeannissa annetut osakemerkinnät mitätöidään ja sijoittajan maksama merkintähinta palautetaan osakkeita merkinneille annin ehtojen mukaisesti. Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua, eli arviolta 5.7.2018, merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintöjä vastaanottaneen Invesdorin, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Huhtanen Capital kiittää osakeantiin osallistuneita luottamuksesta yhtiötä kohtaan.

Parhain terveisin,

Juha-Matti Huhtanen
Toimitusjohtaja
Huhtanen Capital Oy

Huhtanen Capital Oy on päättänyt pidentää osakeannin merkintäaikaa enintään 31.8.2018 asti ja keskeyttää merkintöjen vastaanottamisen täydentääkseen esitettä

TIEDOTE 21.6.2018: Huhtanen Capital Oy on päättänyt pidentää osakeannin merkintäaikaa enintään 31.8.2018 asti ja keskeyttää merkintöjen vastaanottamisen täydentääkseen esitettä pääomarakenteensa uudelleenjärjestelyä koskevilla tiedoilla

Huhtanen Capital Oy on päättänyt pidentää osakeannin merkintäaikaa osakeannin ehtojen mukaisesti enintään 31.8.2018 asti. Samalla yhtiö väliaikaisesti keskeyttää merkintöjen vastaanottamisen siihen saakka, että se on tarvittavissa määrin täydentänyt esitettä uusilla pääomarakenteensa uudelleenjärjestelyä koskevilla tiedoilla. Annin pidentäminen ja uusien merkintöjen vastaanottaminen vaatii myös pääjärjestäjä Invesdorin erillisen hyväksynnän.

Yhtiö on 25.5.2018 julkistetussa osakeantiesitteessään kuvatulla tavalla käynyt neuvotteluja rahoitusjärjestelyistä kahden yhteensä 374 asuinhuoneistoa käsittävän asuntoportfolion loppukauppahinnan osittaiseksi rahoittamiseksi. Yhtiö muuttanut alkuperäistä esitteessä kuvattua rahoitussuunnitelmaansa ja päätynyt laajempaan rahoitusjärjestelyratkaisuun osana pääomarakenteensa vaiheittaista uudistamista. Ensivaiheessa yhtiö pyrkii saattamaan loppuun käynnissä olevat neuvottelut senior ehtoisesta rahoituksesta asuntoportfolioiden loppukauppahintojen suorittamiseksi (ns. siltarahoitus). Lisäksi yhtiö valmistelee noin 30 miljoonan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua kesän 2018 aikana ja on nimittänyt liikkeeseenlaskulle kokeneen pääjärjestäjän. Toteutuessaan yhtiö maksaisi joukkovelkakirjalainalla kerätyillä varoilla takaisin asuntoportfolioita varten nostamansa siltarahoituksen ja uudelleenrahottaisi nykyiset vaihtoehtoiset rahoituksensa. Osakeannin osalta yllämainitun rahoitusjärjestelyn toteutuminen tarkoittaisi muun muassa sitä, että osakeannilla kerättävät varat kohdentuvat ensisijaisesti yhtiön seuraavien kasvuvaiheiden mukaisten hankkeiden osarahoittamiseen.

Edellä kuvattu rahoitusjärjestely on sellaista olennaista uutta tietoja, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Yhtiö arvioi, että sen tulee julkistaa esitteen täydennys, jossa esitettä täydennetään siltä osin, kuin edellä kuvattu rahoitusjärjestely vaikuttaa esitteessä tällä hetkellä oleviin tietoihin. Esitteen täydennys voidaan julkistaa vasta kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen, ja yhtiö pyrkii saamaan esitteen täydennyksen Finanssivalvonnan tarkastettavaksi mahdollisimman pian. Jos Esitettä täydennetään, on merkinnän tähän mennessä antaneilla sijoittajilla oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun täydennys on julkaistu. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan Invesdorin sähköisessä merkintäpaikassa osoitteessa www.invesdor.com/huhtanencapital ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtanencapital.com/osakeanti2018. Kyseisessä ilmoituksessa ilmoitetaan myös annettujen merkintöjen peruuttamisoikeudesta

Juha-Matti Huhtanen
toimitusjohtaja
Huhtanen Capital Oy