Aktieemission 28.7–28.8.2017

 
 

Bolaget emitterar högst 625 000 nya aktier

  • Teckningspris 3,85 EUR/aktie
  • Eget kapital per aktie 4,43 EUR/aktie (31.12.2016)
  • Genom aktieemissionen tas in minst 750 000 EUR och högst 2 406 250 EUR
  • Aktieemissionen omfattar högst 24,18 % av hela bolaget
  • Aktierna registreras på det anmälda värdeandelskontot senast den 30 september 2017

 

  

Registrering görs genom att skriva under teckningsförbindelsen, skicka den till adressen asiakaspalvelu@huhtanencapital.com och betala registreringsbeloppet till bolagets konto, som anges i registreringsförbindelsen Läs igenom emissionsprospektet och dess bilagor, där det finns närmare information om deltagande i emissionen. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till med registreringen.

Bilagor

 

 

Verkställande direktör
Juha-Matti Huhtanen

0400 216215

Ekonomidirektör
Christer Schoultz
040 6711 518

Emitterade aktier erbjuds med avvikelse från i värdepappersmarknadslagen (14.12.2012/746, med ändringar) (”Värdepappersmarknadslagen”) stadgad skyldighet att offentliggöra prospekt i samband med erbjudande av värdepapper till allmänheten eller upptagande av värdepapper till handel. Undantaget från skyldigheten att offentliggöra prospekt baseras på 4 kap 3 § 1 mom 4 st i Värdepapperslagen. Emissionsprospektet är inte ett prospekt som avses del II i Värdepappersmarknadslagen och är således inte godkänt av finansinspektionen.